EKJ Rådgivende Ingeniører

EKJ Rådgivende Ingeniører

I 2021 fyldte ingeniørfirmaet EKJ 60 år og i forbindelse med jubilæumsfejringen ønskede EKJ at skabe en levende fortælling om virksomhedens bedrifter og DNA.
Podcasten er både tænkt som et internt og eksternt produkt.

KL – Kommunernes Landsforening

KL – Kommunernes Landsforening

På grund af corona-pandemien blev Kulturmødet i 2020 afholdt i en digital udgave – og her bidrog KL blandt andet med en podcastserie. I ’Det kommunale perspektiv: Kulturens værdi’ stiller KL i tre episoder skarpt på hvilken betydning og værdi kulturen har i kommunerne.

Børne- & Undervisningsministeriet

Børne- & Undervisningsministeriet

I forbindelse med 75-året for Danmarks befrielse ønskede Børne- & Undervisningsministeriet at udvikle en podcastserie til undervisningsbrug for folkeskolens ældste elever samt gymnasieelever. Podcastserien skal supplere skriftligt materiale og vække elevernes nysgerrighed med de ekstra dimensioner, man kan tilføre historiefortællinger med lyd.

Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter – monterede podcastfortællinger til undervisningsbrug Det Nationale Sorgcenter er etableret af Sundhedsstyrelsen for at sætte fokus på sorgbearbejdelse. En stor del af centrets arbejde går med at efteruddanne fagpersoner til at opnå...
Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet – oplæring i optagelse og redigering Karrierevejledningen på Syddansk Universitet bruger podcasten ’Karriereland’ til at klæde de studerende på til at kunne gå direkte ud på arbejdsmarkedet efter uddannelsen. Podcasten bruges som et vigtigt...